Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Warszawa-Włochy. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy z...

Warszawa-Włochy. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
Nabór od 01.10.2018 do 22.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Zarząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2018-2021​ zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Termin składania ofert: poniedziałek, 22 października 2018 - 16:00.

Kategoria konkursu:

  • Uzależnienia

Informacje dodatkowe:

Nazwa zadania konkursowego: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego, dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym, jako element Lokalnego Systemu Wsparcia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs