Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Przeprowadzenie badań i analiz ewaluacyjnych dotyczących zarządzania i wdrażania Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata...

Reklama
Przeprowadzenie badań i analiz ewaluacyjnych dotyczących zarządzania i wdrażania Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 - zapytanie ofertowe
Nabór od 22.10.2018 do 29.10.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w formie zapytania ofertowego na przeprowadzenie badań i analiz ewaluacyjnych dotyczących zarządzania i wdrażania Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Szczegółowe dane dotyczące przedmiotu zamówienia, kryteriów oceny oferty oraz sposobu jej przygotowania znajdują się w załączeniu do niniejszej wiadomości.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej do Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w temacie wpisując: „Oferta- analiza FIO” na adres e-mail: Damian.Ziolek@niw.gov.pl w terminie do dnia 29 października 2018 do godziny 08:00 (decyduje data wpływu).

Źródło: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Reklama