Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

4 nowe konkursy w programie Południowy Bałtyk

Reklama
Nabór od 02.10.2018 do 18.12.2018 23:59
Brak danych kontaktowych
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Od 1 października 2018 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektów w programie Interreg Południowy Bałtyk. Konkurs potrwa do 18 grudnia 2018 roku.

Dofinansowanie mogą otrzymać międzynarodowe przedsięwzięcia wspierające:

  • rozwój zielonych technologii /oś priorytetowa 2. Wykorzystanie potencjału środowiskowego i kulturowego obszaru Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu, działanie 2.2/;
  • rozwój usług transportowych: rozwój sieci transportu multimodalnego, poprawę usług międzynarodowych sieci transportowych, rozwój zielonych technologii dla „czystego” transportu /oś priorytetowa 3. Poprawa łączności transgranicznej na rzecz funkcjonalnego obszaru w dziedzinie niebieskiego i zielonego transportu/;
  • rozwój międzynarodowych rynków pracy: działania mające na celu zmniejszenie bezrobocia, zwłaszcza wśród młodzieży, zapobieganie ucieczki pracowników z obszarów oddalonych od aglomeracji miejskich, rozwój wspólnych programów szkoleniowych, wymianę pracowników, staże międzynarodowe /oś priorytetowa 4. Wzmocnienie wydajności zasobów ludzkich na rzecz niebieskiej i zielonej gospodarki obszaru/.
  • działania związane z transferem wiedzy i wymianą doświadczeń nt. współpracy między obywatelami i instytucjami, wyzwaniami rozwoju lokalnego; wspólne działania samorządów i innych instytucji (np. pozarządowych) pozwalające na zwiększanie wpływu na polityki na poziomie regionu, kraju i UE oraz decyzje na szczeblu lokalnym; działania wśród grup lokalnych promujące współpracę kulturalną oraz wspólne dziedzictwo i identyfikację obszaru Południowego Bałtyku; transgraniczne programy, szkolenia i warsztaty wzmacniające zdolności współpracy organizacji lokalnych; inicjatywy zwiększające udział lokalnych organizacji w rozwijanie wspólnych projektów oraz dialog międzykulturowy/oś priorytetowa 5. Zwiększenie zdolności współpracy podmiotów lokalnych na obszarze Południowego Bałtyku na rzecz niebieskiego i zielonego wzrostu/.

Szczegóły dotyczące warunków naboru znajdują się na stronie programu Południowy Bałtyk. Komitet Monitorujący zdecyduje o tym, które projekty otrzymają dofinansowanie i w jakiej wysokości, na posiedzeniu planowanym na wiosnę 2019 (kwiecień lub maj).

Uwaga!

Nabór jest zamknięty dla:

  • osi priorytetowej 1. (działanie 1.1. i 1.2) Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej sektorów niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku oraz
  • działania 2.1: Wzmocnienie rozwoju zasobów naturalnego i historycznego dziedzictwa obszaru południowego Bałtyku jako zrównoważonych celów turystyki

Dodatkowych informacji dotyczących programu Interreg Południowy Bałtyk udzielają pracownicy Wspólnego Sekretariatu oraz Punktów Kontaktowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Portalu Funduszy Europejskich: Konkurs

Reklama