Pomorskie. Wybrano projekty na wsparcie młodych osób w aktywizacji zawodowej
autor(ka): Maciej Recki
Wyniki konkursu PO WER Wsparcie dla młodych, 1.2.1 w 2018 roku. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku rozstrzygnął konkurs na dofinansowanie z Funduszy Europejskich projektów skierowanych na aktywizację zawodową osób młodych (15-29 lat).

Konkurs nr POWR.01.02.01-IP.12-22-001/18 przeprowadzono w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Celem realizowanych projektów jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia (włącznie), w szczególności niemających pracy. Dofinansowane projekty będą realizowane w ramach Poddziałania 1.2.1 PO WER.

Na stronie urzędu zamieszczone zostały winiki wytypowanych do dofinansowania projektów na wsparcie zawodowe osób młodych w województwie pomorskim.

Zobacz wyniki konkursu z 2018 r.

Poznaj projekty realizowane na wsparcie zawodowe osób młodych.

organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
adres: Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, woj. pomorskie
tel.: 58 32 61 801, e-mail: wup@wup.gdansk.pl
www: http://www.wup.gdansk.pl 
źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku
data publikacji: 2018-09-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!