Gdańsk. Konkurs dotacyjny: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - WŚ - dogrywka
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Prezydent Miasta Gdańska ogłosił się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 r. określonych w "Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018" zleconych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku.

Oferty należy składać za pośrednictwem elektronicznego generatora ofert. Poniżej lista zadań z linkiem do odpowiedniego naboru w systemie witkac.pl.

Oferty można składać od dnia 29 czerwca 2018 r do dnia 23 lipca 2018 r do godz: 16:00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco:

13) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - 290 000 zł:

a) zwiększenie bioróżnorodności Miasta Gdańska – 50 000 zł w roku 2018, 120 000 zł w roku 2019, 120 000 w roku 2020, w zakresie:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Miasta Gdańska
data publikacji: 2018-06-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!