Dotacje dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w powiecie dębickim - "Działaj Lokalnie"
autor(ka): Paweł Werbowy
Organizacje pozarządowe i grupy nieformalne z powiatu dębickiego po raz kolejny mogą pozyskać dotację do 6.000 zł na swoje pomysły w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanej we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce i Lokalnymi Partnerami. Wnioski można składać do 5 czerwca 2018 roku.

Wnioski przyjmuje funkcjonujący na terenie powiatu dębickiego Ośrodek Działaj Lokalnie - Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu - który tegoroczną edycję realizuje w partnerstwie z Jednostkami Samorządu Terytorialnego: gminą Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmami: TIKKURILA POLSKA S.A., FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. i OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O.

Program Działaj Lokalnie realizowany jest w powiecie dębickim od 2010 roku - od jego początku zrealizowano już ponad 115 inicjatyw - „Program Działaj Lokalnie to wsparcie tych działań, które angażują lokalną społeczność wokół określonego celu i dobra wspólnego. Łącznie z tegoroczną edycją odbyło się ponad 115 projektów, których wartość dofinansowania wynosi 495 tys. zł. Działaj Lokalnie zgodnie ze swoim hasłem wyzwala wśród mieszkańców społeczną energię do działania i tak jest również na terenie naszego powiatu. Dotychczasowe działania pokazały jak duży potencjał i energia jest wśród naszych mieszkańców i organizacji pozarządowych” - informuje Zbigniew Nosal - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu. W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty trwające od 3 do 6 miesięcy, które mogą być realizowane od 1 lipca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Łączna pula do podziału w roku 2018 to 55.000 zł. Więcej informacji oraz regulamin konkursu odnaleźć można na stronie internetowej Stowarzyszenia Dębicki Klub Biznesu - www.dkb.info.pl - w zakładce: Ośrodek Działaj Lokalnie - Działaj Lokalnie - edycja 2018.

Dodatkowo dla zainteresowanych odbędą się spotkania informacyjne, podczas których będzie można uzyskać informacje na temat uwarunkowań konkursowych - spotkania odbędą się w dniu:

Na spotkania zapraszamy przedstawicieli grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych - udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Projekt dofinansowano ze środków Programu “Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze Stowarzyszeniem Dębicki Klub Biznesu i Lokalnymi Partnerami: Jednostkami Samorządu Terytorialnego: gminą Dębica, Pilzno, Żyraków oraz firmami: TIKKURILA POLSKA S.A., FIRMA OPONIARSKA DĘBICA S.A. i OLIMP LABORATORIES SP. Z O.O.

organizator: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu
adres: Fabryczna 12, 39-200 Dębica, woj. PK
tel.: 14 681 90 30, faks: 14 681 90 30
e-mail: poczta@dkb.info.pl
www: http://dkb.info.pl 
źródło: Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu
data publikacji: 2018-05-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!