Poznań. Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Prezydent Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2018 r. Oferty należy składać do 27 lutego 2018 r.

Rodzaj zadania publicznego: Zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa osobistego seniorów poprzez usługi transportowe świadczone na rzecz osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się komunikacją publiczną.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 200 000,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

 

 

źródło: Urząd Miasta Poznania
data publikacji: 2018-02-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!