Gdańsk. Wyniki konkursu dotacyjnego: Realizacja zadań z zakresu aktywności obywatelskiej - WRS - regranting
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Prezydent Miasta Gdańska ogłosił wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok w zakresie: „11) Edukacji, oświaty i wychowania: a) Gdański Fundusz Młodego Gdańszczanina, 16) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: a) Gdański Fundusz Seniora, 21) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej a) Gdański Fundusz Sąsiedzki” w formie regrantingu.

Lista podmiotów, które otrzymały dofinansowanie znajduje się na stronie internetowej urzędu: Wyniki konkursu.

źródło: Urząd Miasta Gdańska
data publikacji: 2018-02-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!