Konkurs dotacyjny: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży województwa śląskiego. Oferty należy składać do 2 marca 2018 r.

Cel konkursu:

Szeroko rozumiane działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, w tym w szczególności bezpieczeństwa:

Oferty, należy składać w terminie do 2 marca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 6 kwietnia 2018 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu nie decyduje data stempla pocztowego, ale potwierdzona pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
data publikacji: 2018-02-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!