Dotacje dla organizacji pozarządowych z LGD "Dolina Giełczwi"
autor(ka): Agnieszka Rudawska
Lokalna Grupa Działania „Dolina Giełczwi”, działająca na obszarze gmin: Mełgiew, Milejów, Piaski, Rybczewice i Trawniki, informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres programu:

  1. obiekty infrastruktury rekreacyjnej – nabór 1/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-12018/
  2. obiekty infrastruktury społecznej – nabór 2/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-22018/
  3. wydarzenia kultywujące tradycję (…) – nabór 3/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-32018/
  4. zabytki – nabór 4/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-42018/
  5. innowacje proekologiczne, prozdrowotne – nabór 5/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-52018/
  6. szkolenia w zakresie aktywizacji społecznej mieszkańców – nabór 6/2018 http://dolinagielczwi.org/nabory-wnioskow/ogloszenie-o-naborze-62018/

O pomoc może ubiegać się podmiot będący:

Zgodnie z zapisami LSR “Dolina Giełczwi” o pomoc w ramach ogłoszonych naborów nie mogą ubiegać się jednostki sektora finansów publicznych (gmina, powiat).

miejsce: ul. Lubelska 77 A, 21-050 Piaski, woj. lubelskie
organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi"
adres: Lubelska 77a, 21-050 Piaski, woj. LU
tel.: 81 525 30 12, faks: 81 525 30 12
e-mail: biuro@dolinagielczwi.org
www: http://www.dolinagielczwi.org 
źródło: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Giełczwi"
data publikacji: 2018-02-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!