Poznań. Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Prezydenta Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania miasta Poznania na rzecz społeczności Rad Osiedli w obszarze "Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym" w 2018 roku. Oferty należy składać do 2 lutego 2018 r.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

Działania służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów między innymi poprzez warsztaty, grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku.

Planowane wydatki w 2018 roku: 211 962,00 zł.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

 

 

źródło: Urząd Miasta Poznania
data publikacji: 2018-01-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!