Poznań. Konkurs dotacyjny: Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Prezydenta Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze „Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” w roku 2018. Oferty należy składać do 5 lutego 2018 r.

Celem niniejszego konkursu jest wyłonienie do realizacji zadań w ramach:

priorytetu nr 6 – „Kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta, regionu i kraju wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Poznania i jego mieszkańców”,
priorytetu nr 7 - „Działania kulturalne związane z obchodami odzyskania niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem 100. Rocznicy Powstania Wielkopolskiego”.

Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą dedykowanej platformy – Generatora Ofert – Witkac.pl, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 lutego 2018 roku, do godz. 15.30.

Wygenerowane w Generatorze Ofert, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Poznania (parter), plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia wersji elektronicznej oferty, jednak nie później niż do 8 lutego 2018 roku, godz. 15.30.

W przypadku potwierdzenia złożenia oferty przesyłanego pocztą lub kurierem decyduje data wpływu przesyłki do Urzędu Miasta Poznania.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Miasta Poznania
data publikacji: 2018-01-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!