Poznań. Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Prezydenta Miasta Poznania ogłosił otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadania miasta Poznania w obszarze "Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży" w roku 2018. Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację

Zadanie: "Wspieranie organizacji wypoczynku i działań edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, w szczególności z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej, podczas ferii zimowych."

Kwota dofiansowania na całe zadanie: 15 000,00 zł.

UWAGA! Niniejsza edycja konkursu obejmuje wyłącznie projekty dotyczące ferii zimowych, projekty na wakacje letnie zostaną objęte kolejnym konkursem!

Termin i warunki realizacji zadania

Termin składania ofert

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Miasta Poznania
data publikacji: 2018-01-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!