Konkurs MSWiA: Edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów dla dzieci i młodzieży
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Edukacja dotycząca zasad bezpiecznego zachowania podczas obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych”. Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

  1. Przygotowanie i przeprowadzenie - za pośrednictwem środków masowego przekazu - ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej niebezpiecznych sytuacji na jakie narażeni są uczestnicy obozów na terenie lub w pobliżu lasu w obliczu zagrożeń pogodowych.
  2. Promocja właściwych zachowań oraz zdobycie umiejętności reagowania i zachowania w sytuacjach zagrożeń pogodowych na terenie lub w pobliżu lasu.
  3. Edukacja dotycząca obowiązkowego ekwipunku i sprzętu (w tym możliwość zakupu sprzętu, m.in. zestaw ratunkowy do udzielania pierwszej pomocy medycznej do prezentacji - do kwoty 2.000 zł brutto) niezbędnego do organizacji bezpiecznego wypoczynku podczas obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych, które powinien zabezpieczyć organizator.

Zadanie obejmować ma działania mające na celu poprawę wiedzy i świadomości na temat właściwych zachowań w obliczu niebezpieczeństw na jakie narażeni są uczestnicy obozów dla dzieci i młodzieży na terenie lub w pobliżu lasu w sytuacji zagrożeń pogodowych.

Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
data publikacji: 2018-01-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!