Nabór w PO WER: Dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej (2.9)
autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs POWR.02.09.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej. Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być:

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

Kryteria wyboru projektów

Kryteria merytoryczne zgodne z punktem 7.2 regulaminu konkursu.

Finanse

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu w konkursie wynosi maks. 2 000 000 zł. Do dofinansowania zostaną wybrane 4 projekty. Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 8 000 000,00 zł.

Niezbędne dokumenty

Regulamin konkursu POWR.02.09.00-IP.03-00-001/18 z dn. 29.12.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2018

Miejsce składania wniosków: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 31.01.2018 r. (od godz. 00.00) do dnia 16.02.2018 r. (do godz. 23.59). Wnioski należy składać tylko w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu obsługi wniosków aplikacyjnych SOWA dostępnego na stronie internetowej https://www.sowa.efs.gov.pl.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek: pkt VIII regulaminu konkursu

Pytania i odpowiedzi: Alicja Wróblewska, tel.: 22 461 63 91, e-mail:

Informacje oraz wyjaśnienia dotyczące niniejszego konkursu publikowane są na stronie IOK www.efs.mrpips.gov.pl

źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
data publikacji: 2018-01-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!