Działaj Lokalnie - nabór wniosków do II tury konkursu Działaj Lokalnie X – 2017 r.
autor(ka): Wioletta Anuszkiewicz
Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny z przyjemnością informuje, iż rozpoczęła się II tura naboru do lokalnego konkursu grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie X – 2017”. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków do 20 czerwca 2017 r.

W II edycji Programu „Działaj Lokalnie X” wspierane będą projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Konkurs jest prowadzony z myślą o organizacjach pozarządowych oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.

Założenia i cele konkursu oraz wszystkie niezbędne wytyczne, z którymi należy się zapoznać przed złożeniem wniosku o dotację znajdują się w Regulaminie konkursu.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków, który jest dostępny pod adresem: http://system.dzialajlokalnie.pl/ do dnia 20 czerwca 2017 roku.

W konkursie nie należy składać wersji papierowych wniosków. Data złożenia wniosku jest jednoznaczna z datą złożenia go w generatorze.

W konkursie o dofinansowanie nie mogą ubiegać się organizacje, które otrzymały dotację w tym roku z „Działaj Lokalnie X”.

Dodatkowe informacje na temat konkursu realizowanego w ramach „Działaj Lokalnie X – 2017 r.” można uzyskać pisząc na adres e-mail:

Zachęcam do udziału Zbigniew Mieruński

Prezes Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

Konkurs dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie X” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Gołdapski Fundusz Lokalny oraz ze środków: gmin: Banie Mazurskie, Budry, Dubeninki, Gołdap, Kowale Oleckie, Pozezdrze i Fundacji Wspierania Przedsiębiorczości Regionalnej w Gołdapi.

miejsce: Wolności 11, 19-500 Gołdap, woj. warmińsko-mazurskie
organizator: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny
adres: Wolności 11, 19-500 Gołdap, woj. Warmińsko-mazurskie
tel.: 511128606, 508118968, faks: ---
e-mail: gofund@wp.pl
www: http://www.funduszgoldap.pl 
źródło: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny
data publikacji: 2017-06-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!