Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego, dotyczące działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w zakresie przeciwdziałania przemocy, równego traktowania, przeciwdziałania stereotypom oraz przeciwdziałania mowie nienawiści. Oferty należy składać do 29 czerwca 2017 r.

Cel konkursu:

Szeroko rozumiane działania na rzecz dzieci i młodzieży w zakresie:

Zadania zgłaszane do konkursu, mogą być realizowane w szczególności poprzez organizację (dla dzieci i młodzieży województwa śląskiego):

debat oksfordzkich, warsztatów (w tym m.in. plastycznych), konkursów, plebiscytów, kampanii promocyjno-edukacyjnych, innych imprez mających na celu przeciwdziałanie przemocy, promowanie działań na rzecz równego traktowania, przeciwdziałanie stereotypom, przeciwdziałanie mowie nienawiści.

Nie przewiduje się dofinansowania zajęć prowadzonych w ramach godzin lekcyjnych w szkołach, polegających na: pogadankach, wykładach, seminariach itp.

Oferty należy składać w terminie do 29 czerwca 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 7 sierpnia 2017 r.

O zakwalifikowaniu oferty do konkursu decyduje, potwierdzona właściwą pieczęcią, data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Kancelaria Ogólna Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46, p. 164 lub Międzywydziałowe Zespoły Zadaniowe Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40 i Częstochowie przy ul. Sobieskiego 7).

W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin rozstrzygnięcia może być dłuższy.

Otwarty konkurs ofert dotyczy zadań realizowanych do dnia 30 listopada 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
data publikacji: 2017-06-09
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!