Przejdź do treści głównej

Fundusz Współpracy Dwustronnej: II nabór w programie dotyczącym zdrowia

autor(ka): oprac. redakcja
2014-05-05, 15:38
archiwalne
Ministerstwo Zdrowia - Operator Programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych - ogłosiło II nabór wniosków FWD w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

Celem inicjatywy jest rozwój współpracy i ułatwienie tworzenia partnerskich sieci, umożliwiających przekazywanie wiedzy, doświadczeń, technologii i najlepszych praktyk między beneficjentami a podmiotami z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Liechtensteinu.

Uprawnionymi do składania wniosków są polskie podmioty publiczne i prywatne, a także organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym, w tym:

  • podmioty prowadzące działalność leczniczą świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych oraz ich organy założycielskie, w tym podmioty prowadzące działalność leczniczą przekształcone w spółki kapitałowe świadczące usługi zdrowotne finansowane ze środków publicznych;
  • instytuty badawcze funkcjonujące w sektorze ochrony zdrowia;
  • uczelnie medyczne lub wyższe szkoły publiczne prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą w zakresie nauk medycznych;
  • domy pomocy społecznej finansowane ze środków publicznych oraz ich podmioty założycielskie;
  • organizacje pozarządowe działające w sektorze ochrony zdrowia.

Partnerami z Państw-Darczyńców mogą być publiczne i prywatne instytucje, jak również organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i działające w interesie publicznym w sektorze zdrowia.

Wniosek powinien mieć charakter partnerski, jednakże wnioskodawca ma możliwość aplikowania w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej o dofinansowanie wzięcia udziału w szkoleniach/warsztatach organizowanych na terenie Państw-Darczyńców przez podmioty inne niż Partner. W takich przypadkach nie jest wymagany list intencyjny lub umowa partnerska jako załączniki do wniosku.

Całkowita alokacja środków dostępnych z Funduszu Współpracy Dwustronnej (FWD) na poziomie Programu w ramach II naboru to 180 000  euro, tj. 754 812 zł, na co składają się środki pochodzące od Państw-Darczyńców, jak i z budżetu państwa.

Dodatkowo beneficjenci muszą zapewnić wkład własny, stanowiący co najmniej 10 proc. wartości każdego projektu w przypadku organizacji pozarządowych i co najmniej 15 proc. w przypadku wszystkich innych beneficjentów.

Maksymalna kwota dofinansowania w projekcie wynosi 46 500 euro (194 993 zł).

Nabór projektów FWD do programu odbywa się w okresie od 30 kwietnia 2014 r. do 28 listopada 2014 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji. Wnioski należy składać pod adres siedziby Ministerstwa Zdrowia.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 530 01 66 (dni robocze 10.00-14.00) lub poprzez pocztę elektroniczną, pod adresem: .

Szczegółowe informacje o naborze oraz dokumenty programowe i aplikacyjne dostępne są na stronie Ministerstwa Zdrowia.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Punkt Informacyjny Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju nt. funduszy norweskich i EOG
Data wydarzenia: od 2014-04-30 do 2014-11-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • działalność międzynarodowa
  • ochrona zdrowia