Przejdź do treści głównej

Wakacyjny projekt dofinansowania posiłków "Dobry jak chleb"

autor(ka): Polska Fundacja Pomocy Dzieciom "Maciuś"
2013-05-29, 13:10
archiwalne
O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś”mogą ubiegać się szkoły podstawowe, gimnazja oraz zarejestrowane organizacje pozarządowe prowadzące dożywianie dzieci w okresie lipiec – sierpień 2013. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.

Instytucje chcące wystąpić o środki na dożywianie dzieci mogą to uczynić tylko za pomocą wniosku, który można pobrać za pośrednictwem naszej strony internetowej (Uwaga: rozpatrywane będą tylko wnioski na aktualnym formularzututaj.

Podstawą otrzymania dofinansowania od PFPD „Maciuś” jest właściwie wypełniony formularz wniosku, złożony w siedzibie Fundacji do dnia 10.06.2013 (decyduje data wpłynięcia wniosku), zawierający:

- szczegółowe dane adresowe instutucji wnioskującej i informacje o dotychczasowym dożywianiu

- informację z lokalnego OPS potwierdzającą dane zawarte we wniosku dotyczące sytuacji i potrzebach rodzin uczniów, dla których instytucja ubiega się o dofinansowanie posiłków

- aktualny wyciąg KRS i potwierdzony statut (dotyczy tylko stowarzyszeń lub fundacji)

Wnioski należy przesyłać na adres biura PFPD „Maciuś” 81-383 Gdynia, ul. I Armii Wojska Polskiego 28 do dnia 10.06.2013 roku (decyduje data wpłynięcia wniosku).

Pomoc w sprawach związanych z prawidłowym wypełnieniem wniosku można uzyskać telefonicznie lub osobiście w siedzibie Fundacji. Wypełnienie i złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania dofinansowania.

Ogólne zasady przyznawania dofinsowania znajdują sie tutaj.

O przyznaniu dofinansowania instytucje zostaną poinformowane przez PFPD „Maciuś” do 17.06.2013.


Data wydarzenia: od 2013-05-29 do 2013-06-10
Organizator:

Polska Fundacja Pomocy Dzieciom "Maciuś"

Adres:

I Armii Wojska Polskiego 28, 81-383 Gdynia, woj. pomorskie

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dobroczynność, filantropia
  • dzieci
  • przeciwdziałanie ubóstwu