Przejdź do treści głównej

Konkurs "Fundusz Małych Grantów 2013": bezpieczeństwo drogowe

autor(ka): Dorota Olszewska
2013-05-08, 14:05
archiwalne
Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2013". Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem pieszych. Termin składania wniosków do 20 czerwca 2013 roku.

W edycji 2013 promowane będą projekty, które zgodnie z tematyką II Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, będą poświęcone tematyce bezpieczeństwa pieszych.

1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Zasady przyznawania dofinansowania:

O przyznanie dofinansowania mogą ubiegać się zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, oraz placówki edukacyjne.

Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa www.pbd.org.pl

3. Termin realizacji projektu:

Projekt należy zrealizować nie później niż do dnia 20 lipca 2014 r.

4. Termin i sposób składania wniosków:

Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 20 czerwca 2013 r:

  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek do Stowarzyszenia Partnerstwo Dla Bezpieczeństwa Drogowego pocztą lub kurierem w formie wydruku oraz w formie elektronicznej
  • dołączyć do wniosku projektowego jego dwie kopie wraz z kopią załączników.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:


Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

ul. Pańska 85

00-834 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Fundusz Małych Grantów 2013"

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby Partnerstwa.

5. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru wniosków oraz termin dokonania wyboru wniosków:

Wnioski będą oceniane przez Komisję na podstawie regulaminu konkursu i w oparciu o kryteria w nim określone. Informacja na temat podmiotów, które zostały zakwalifikowane do udzielenia dofinansowania w ramach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Partnerstwa nie później w ciągu dwóch tygodni od daty podjęcia decyzji przez komisję.


Miejsce: ul. Pańska 85, 00-834 Warszawa, woj. mazowieckie
Data wydarzenia: od 2013-05-08 do 2013-06-20
Organizator:

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Adres:

Pańska 85, 00-834 Warszawa, woj. mazowieckie

E-mail:

info@pbd.org.pl

Www:

http://pbd.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Kupa kasy ~liczący 09.05.2013, 10:53 ho, ho, ho 20 tys. na całą Polskę. Nic tylko pisać, pisać i pisać. A weźmie ... ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • komunikacja, transport