Przejdź do treści głównej

Wsparcie demokracji 2012 - konkurs grantowy

autor(ka): Krzysztof Stanowski
2012-04-16, 13:36
archiwalne
Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” zaprasza do udziału w konkursie grantowym realizowanym w ramach programu Wsparcie Demokracji 2012. Termin zgłaszania wniosków upływa 11 maja 2012 r.

Wsparcie Demokracji 2012 jest programem Polskiej Fundacji Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju „Wiedzieć Jak” finansowanym w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. W ramach programu zrealizowane będą projekty polskich organizacji pozarządowych podejmujących, we współpracy z partnerami lokalnymi, wspólne inicjatywy na rzecz wspierania prodemokratycznych przemian w społeczeństwach, które ze względu na system polityczny nie mają możliwości współdecydowania o własnym losie, w tym w krajach, gdzie system polityczny posiada jedynie pewne elementy powszechnie uznane za demokratyczne oraz krajach w okresie transformacji systemowej.

W ramach otwartego konkursu grantowego planujemy dofinansowanie projektów na rzecz krajów:

 • Partnerstwa Wschodniego (70%-85% środków przeznaczonych na konkurs grantowy): Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina;

 • Afryki Północnej i Azji (15%-30% środków przeznaczonych na konkurs grantowy): Libia, Tunezja, Kirgistan, Tadżykistan, Birma/Mjanma.

Projekty muszą być realizowane na terenie w/w państw i mogą zawierać elementy realizowane na terenie Polski.

Granty przyznawane będą zarejestrowanym w Polsce stowarzyszeniom, fundacjom oraz organizacjom powołanym na podstawie umów państwo-kościół, na projekty służące wsparciu przemian demokratycznych w wymienionych wyżej krajach i realizowane w ścisłej współpracy z partnerami z w/w krajów.

Harmonogram i struktura konkursu:

 • Termin składania wniosków upływa 11 maja 2012 r. Decyduje data zarejestrowania w elektronicznym generatorze wniosków oraz data nadania pocztą wersji papierowej zgłoszenia.
 • Okres realizacji projektów: 1 czerwca - 30 listopada 2012 r.
 • Konkurs podzielony jest na dwie ścieżki grantowe:
  • duże granty - wysokość dofinansowania jednego projektu 100-350 tys. zł;
  • małe granty - wysokość dofinansowania jednego projektu 30-60 tys. zł.
 • Łączna suma środków przeznaczonych na wsparcie finansowe dla projektów w ramach konkursu grantowego wynosi 6 730 tys. zł.
 • Minimalny wkład własny: 5% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego i/lub rzeczowego, w tym praca wolontariuszy).

Dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać:

 • na stronie domowej Fundacji: www.solidarityfund.pl
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej:
 • pod numerami telefonów tel. +48 22 290 66 22 wewnętrzny 8 (w dni robocze w godzinach 9-16);
 • podczas spotkań informacyjnych, których miejsca i terminy podane zostaną na stronie projektu.

Organizacje, które przygotowują wnioski grantowe zachęcamy do kontaktu z koordynatorami programu, którzy odpowiedzą na Państwa pytania.

Program współfinansowany w ramach programu polskiej pomocy zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: www.solidarityfund.pl
Data wydarzenia: od 2012-04-13 do 2012-05-11
Organizator:

Polska Fundacja Międzynarodowej Współpracy na rzecz Rozwoju "Wiedzieć Jak"

Adres:

Warszawa, woj. mazowieckie

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 3 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • demokracja
 • działalność międzynarodowa