DZIŚ

dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Gmina Milejewo. Konkurs dla organizacji pozarządowych

Wójt Gminy Milejewo ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2012 r. Oferty obejmują zadania z zakresu: kultury, sportu oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Czas na złożenie oferty upływa 27 lutego 2012.

Wiadomość archiwalna

A A A

Rodzaje zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu:

  1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 3 000 zł

Rodzaje zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

  1. Obchody Święta Plonów – 14 000 zł
  2. Organizacja festynów i imprez okolicznościowych – 8 000 zł

Oferty na realizację wymienionych wyżej zadań należy składać w zaklejonych kopertach, osobiście lub wysłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego 2012 r. na adres: Urząd Gminy Milejewo, 82-316 MILEJEWO, ul. Elbląska 47.

Opis na kopercie musi zawierać nazwę i adres podmiotu oraz numer, rodzaj i nazwę zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie, nazwę, adres, nr telefonu wnioskodawcy.

Osoba do kontaktu: Olga Gniadek – podinspektor ds. obsługi organów gminy (tel. 55 231 22 84).

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejewo: www.milejewo-ug.bip-wm.pl.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu zaprasza do korzystania z bezpłatnego doradztwa specjalistów oraz konsultacji w zakresie przygotowywania oferty. W celu umówienia spotkania należy kontaktować się telefonicznie – 55 643 43 12.

Wiadomość pochodzi z serwisu regionalnego wim.ngo.pl

data wydarzenia: od 2012-01-31 do 2012-02-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.