Przejdź do treści głównej

Gmina Milejewo. Konkurs dla organizacji pozarządowych

autor(ka): źródło: www.milejewo-ug.bip-wm.pl
2012-01-31, 16:36
archiwalne
Wójt Gminy Milejewo ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych w 2012 r. Oferty obejmują zadania z zakresu: kultury, sportu oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych. Czas na złożenie oferty upływa 27 lutego 2012.

Rodzaje zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu:

  1. Organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych – 3 000 zł

Rodzaje zadań z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych:

  1. Obchody Święta Plonów – 14 000 zł
  2. Organizacja festynów i imprez okolicznościowych – 8 000 zł

Oferty na realizację wymienionych wyżej zadań należy składać w zaklejonych kopertach, osobiście lub wysłać drogą pocztową w nieprzekraczalnym terminie do 27 lutego 2012 r. na adres: Urząd Gminy Milejewo, 82-316 MILEJEWO, ul. Elbląska 47.

Opis na kopercie musi zawierać nazwę i adres podmiotu oraz numer, rodzaj i nazwę zadania określonego w ogłoszeniu o konkursie, nazwę, adres, nr telefonu wnioskodawcy.

Osoba do kontaktu: Olga Gniadek – podinspektor ds. obsługi organów gminy (tel. 55 231 22 84).

Szczegóły ogłoszenia znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Milejewo: www.milejewo-ug.bip-wm.pl.

Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu zaprasza do korzystania z bezpłatnego doradztwa specjalistów oraz konsultacji w zakresie przygotowywania oferty. W celu umówienia spotkania należy kontaktować się telefonicznie – 55 643 43 12.


Wiadomość pochodzi z serwisu regionalnego wim.ngo.pl
Źródło: Centrum Organizacji Pozarządowych w Elblągu
Data wydarzenia: od 2012-01-31 do 2012-02-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • kultura
  • sport