Przejdź do treści głównej

Co to jest polityka młodzieżowa?

archiwalne
Pojęcia "polityka młodzieżowa" pojawia się często w informacjach dotyczących europejskich programów finansujących działania młodzieżowe, a także coraz częściej w publikacjach dla organizacji młodzieżowych. W Europejskim Tygodniu Młodzieży warto zastanowić się nad tym, co kryje się pod tą nazwą.

Polityka młodzieżowa obejmuje wszystkie działania państwa na rzecz młodzieży, tak jak np. polityka zagraniczna obejmuje bardzo szeroko rozumiane stosunki z innymi państwami. ,,Strategia Państwa dla Młodzieży na lata 2003 – 2012”, najważniejszy dokument obejmujący tę tematykę w Polsce mówi, że: ,,Polityka młodzieżowa uznawana jest w krajach europejskich za międzyresortową, zintegrowaną politykę wobec młodych ludzi, wywodzącą się z ich potrzeb. Celem polityki młodzieżowej jest stworzenie odpowiednich warunków bytowych dla młodych ludzi, umożliwienie im uczestnictwa w życiu publicznym, udziału w życiu społecznym, kulturalnym i politycznym na równi z innymi grupami społecznymi”.

Kluczowymi słowami w tej definicji są te, mówiące o jej wywodzeniu się z potrzeb młodych ludzi. Zawęża to ogólne rozumienie polityki młodzieżowej, do rozumienia jej w ramach tzw. nurtu integracyjnego. Polityka ta nie może istnieć bez dialogu, partnerstwa, i wreszcie włączania młodzieży w procesy decyzyjne. Przykładami takiego partnerstwa mogą być rady młodzieży powoływane na różnych poziomach od lokalnego do europejskiego czy też dialog usystematyzowany, w ramach którego Unia Europejska prowadzi konsultacje z młodzieżą. Tworzenie polityki w oparciu o potrzeby młodzieży jest stosunkowo nowym podejściem. Wcześniej, w tzw. ujęciu tradycjonalistycznym, polityka młodzieżowa była rozumiana jako podejmowanie działań mających na celu kontrolę młodzieży i przygotowanie jej do przestrzegania określonych, zdefiniowanych wcześniej wartości.

Polska strategia dla młodzieży wylicza tematy zainteresowań polityki młodzieżowej jako ,,dotyczące szkolnictwa, opieki socjalnej, obrony państwa, zatrudniania i walki z bezrobociem, warunków życia dzieci w rodzinach, opieki zdrowotnej, przeciwdziałania przestępczości, narkomanii i alkoholizmowi oraz wielu innych”. Działania państwa wobec młodzieży w tych obszarach nie powinno być prowadzone bez porozumienia z młodymi ludźmi – dlatego tak ważne było powołanie Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych i powiększanie grona organizacji, które wchodzą w jej skład. Dlatego też ważne jest prowadzenie konsultacji z młodymi na wszystkich szczeblach. Europejski Tydzień Młodzieży z każdym rokiem obchodzony w Polsce z większym rozmachem staje się nie tylko okazją to organizacji festynów, ale także merytorycznych debat, konferencji, spotkań młodzieży z decydentami, a w Brukseli do planowania dialogu usystematyzowanego.

Aby Polska polityka wobec młodzieży realizowana była zgodnie z założeniami potrzebujemy determinacji i zaangażowania jak największej ilości młodych. Tydzień Młodzieży to świetna okazja, żeby pokazać, że młodzi chcą zmieniać świat.

Więcej o PROM i polityce młodzieżowej na: www.prom.info.pl

Autor jest wiceprzewodniczącym Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych PROM, a także prezesem zarządu Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu w Kielcach i Stowarzyszenia Uczestników Wolontariatu Europejskiego Trampolina.


Wiadomość nadesłana przez czytelniczkę/czytelnika portalu www.ngo.pl.

Źródło: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 1

Skomentuj

KOMENTARZE

  • Brzmi jak na przykład: 'Program VI Zjazdu PZPR ' ~Henryk 25.05.2011, 07:23 Amerykanin na pomysł takiego tekstu pewnie by nie wpadł.Jest trochę rzeczywistych problemów: 1. Wszyscy chętni mają studiować byle co, w celu przygotowania sfrustrowanych pomywaczy naczyń ? 2. Jak należy zmniejszyć wszechobecną agresję? 3. Jak zapewnić rozwój zdolnych i pracowitych naukowców? 4. Co najważniejsze: podział na młodzież i resztę to tylko klasyfikacja, jak np. podział na blondynki i brunetki. Służy wyłącznie do tworzenia etatów i pisania strategii. Pozdrawiam ODPOWIEDZ

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • młodzież