Przejdź do treści głównej

Mazowieckie. Konkurs dotacyjny: Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

autor(ka): oprac. red. ngo.pl
2011-03-30, 15:46
archiwalne
Mazowiecki Kurator Oświaty ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2011. Oferty można składać do 19 kwietnia 2011.

Wyszczególnione obszary wsparcia w ramach realizacji zadania to:
1. organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym:

  • zadanie: organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu województwa mazowieckiego w czasie ferii letnich 2011 r.:
    - wypoczynek wyjazdowy,
    - wypoczynek w miejscu zamieszkania.

Zadanie musi być zrealizowane w terminie: od 23 czerwca do 31 sierpnia 2011 r.

Oferty należy składać do w nieprzekraczalnym terminie do 19 kwietnia 2011 roku do godz. 16.00 (decyduje data wpływu do kancelarii), wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki
Miejsce: Mazowieckie
Data wydarzenia: od 2011-03-30 do 2011-04-19
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dzieci
  • edukacja
  • młodzież
  • sport
  • turystyka, podróże