Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków na realizację w 2019 r. zadań w ramach rządowego "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020"

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-10-09, 11:43
Do 31 października 2018 r. można składać do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wnioski na realizację w 2019 r. zadań w ramach "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020". Program integracji realizowany jest w dziedzinach: edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie, praca oraz dziedzina komplementarna edukacja kulturalna.

Zgodnie z „Informacją na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielenia w 2019 r. dotacji na realizację zadań w ramach "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" wnioskodawcy składają wnioski do wojewody w II obszarze wsparcia - Małe granty. Zadania jednostkowe (interwencje) o zasięgu lokalnym (miasto-gmina) najczęściej dotyczące jednej dziedziny. Wnioski należy wypełnić przy pomocy aplikacji elektronicznej - załącznika nr 1 do "Informacji".

Wnioski o dofinansowanie zadań można składać osobiście w siedzibie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy lub wysłać pocztą na adres: Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz. W przypadku wysłania wniosku pocztą tradycyjną – nie decyduje data stempla pocztowego, a faktyczna data wpływu wniosku do urzędu. Wnioskodawcy składają wnioski (wniosek, kosztorys, wskaźniki) w dwóch egzemplarzach.

Ponadto informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków na III obszar wsparcia – ogólnopolskie projekty systemowe. Projekty dotyczą jednej dziedziny, przy czym preferowane będą działania obejmujące programy stypendialne dla uczniów i studentów pochodzenia romskiego, a także organizację podyplomowych studiów romologicznych.

Szczegółowa informacja na temat zasad postępowania w sprawach dotyczących udzielenia w 2019 roku dotacji na realizację zadań w ramach "Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020" oraz arkusze kalkulacyjne do przygotowania wniosków o dofinansowanie są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

 


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Data wydarzenia: od 2018-10-09 do 2018-10-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • edukacja
  • integracja społeczna
  • kultura i sztuka
  • mniejszości narodowe i etniczne
  • polityka społeczna
  • wielokulturowość
  • wyrównywanie szans