Przejdź do treści głównej

Konkurs MON: Gra miejska dla szkół ponadpodstawowych oraz skautowskich organizacji młodzieżowych w zakresie znajomości historii odzyskania przez Polskę Niepodległości pn. „Drogi do Niepodległości”

autor(ka): opr. mm, red. ngo.pl
2018-10-05, 16:03
Ministerstwo Obrony Narodowej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania ofert mija 25 października 2018 r.

Nazwa zadania

Gra miejska dla szkół ponadpodstawowych oraz skautowskich organizacji młodzieżowych w zakresie znajomości historii odzyskania przez Polskę Niepodległości pn. „Drogi do Niepodległości”

Celem głównym zadania jest wzrost zaangażowania młodzieży w działania o charakterze patriotycznym. Cele szczegółowe zadania:

 1. kultywowanie i upowszechnianie w społeczeństwie tradycji narodowych związanych z odzyskaniem przez Polskę Niepodległości,
 2. przybliżenie historii odzyskania przez Polskę Niepodległości,
 3. promocja Wojska Polskiego, w tym instytucji i jednostek wojskowych stacjonujących w Garnizonie Warszawa.

Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 25 000,00 zł.

Na powyższe zadanie wydatkowano środki w wysokości:

 1. w 2017 roku ok. 25 000,00 zł,
 2. w 2016 r. zadanie nie było realizowane.

Warunki realizacji zadania:

 1. Termin realizacji zadania: 09.11 - 31.12.2018 r
 2. Oferty należy składać w terminie do dnia: 25.10.2018 r.
 3. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 2.11.2018 r.
 4. Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu gry miejskiej wspólnie z jednostkami wojskowymi stacjonującymi na terenie Garnizonu Warszawa- adresowanej do uczniów szkół ponadpodstawowych - głównie posiadających klasy o profilu wojskowym oraz młodzieży organizacji skautowskich zrzeszających młodzież szkolną, w tym:
 1. przygotowaniu i przedstawieniu Dowódcy Garnizonu Warszawa do akceptacji kilku wariantów scenariusza oraz zasad Gry, a także regulaminu, który powinien uwzględniać:
 • najważniejsze instytucje i jednostki wojskowe, budynki, pomniki i postacie historyczne związane z historią odzyskiwania niepodległości w XIX i XX wieku;
 • trasę obejmującą m. st. Warszawa (min. 15 km - możliwość przemieszania się wyłącznie pieszo lub środkami komunikacji miejskiej) z uwzględnieniem co najmniej 15 punktów wymienionych powyżej;
 1. zaproszeniu, promowaniu i wyłonieniu do udziału w Grze co najmniej dziesięciu 6 osobowych drużyn (w tym 1 pełnoletni opiekun);
 2. promocji przedsięwzięcia w mediach;
 3. zabezpieczeniu pakietów startowych (koszulka rozpoznawcza, opaski, flagi) oraz nagród dla zwycięskich drużyn;
 4. zapewnieniu bezpieczeństwa podczas realizacji przedsięwzięcia, w tym ubezpieczeniu NNW jej uczestników.

Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 1. posiadać doświadczenie w organizacji tego typu przedsięwzięć m. in. gier miejskich i festynów, umiejętność realizacji przedsięwzięć o charakterze kulturalno-rekreacyjnym oraz doświadczenie we współpracy ze szkołami i organizacjami pozarządowymi;
 2. prowadzić działalność statutową w danym obszarze.

Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON
al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 12/2018/WD/DEKiD

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MON: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Obrony Narodowej
Data wydarzenia: od 2018-10-05 do 2018-10-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja
 • edukacja obywatelska
 • historia
 • młodzież
 • wychowanie