Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-09-27, 10:29
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert 27/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2018 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych”. Termin składania ofert mija 17 października 2018 r.

 

W ramach otwartego konkursu ofert nr 27/2018 przewiduje się dofinansowanie jednorocznego następującego zadania:

1) prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
a) usprawniają i wspierająfunkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach;

Oferty na realizację zadań publicznych w konkursie nr 27/2018 należy składać w terminie do 17 października 2018 r. do godz. 15.30 za pomocą generatora ofert znajdującego się na stronie internetowej www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl, zakładka generator ofert 2018 oraz wydruku z generatora zawierającego sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną, w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania EFS i Zdrowia – Biuro Zdrowia Publicznego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

O zachowaniu terminu decyduje data i godzina złożenia oferty do Urzędu za pomocą generatora ofert oraz data złożenia wydruku z generatora ofert z sumą kontrolną zgodną z wersją elektroniczną. Generator ofert jest dostępny na stronie internetowej ngo.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce generator ofert 2018.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Data wydarzenia: od 2018-09-27 do 2018-10-17
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna