Przejdź do treści głównej

Granty do 10 000 zł dla organizacji pozarządowych z terenu Małopolski Zachodniej

autor(ka): Fundacja GAP
2018-09-20, 16:34
archiwalne
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej w imieniu Małopolskiego Ośrodka Ekonomii Społecznej informuje o naborze wniosków grantowych dla podmiotów ekonomii społecznej (tj. m.in. fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, CIS, KIS, ZAZ, WTZ) z terenu Małopolski Zachodniej, który rozpocznął się w lipcu. Uzyskać można dofinansowanie w wysokości do 10 000 złotych.

W terminie od 01.10.2018 do 15.10.2018r. zostanie przeprowadzony III nabór Wniosków o przyznanie Grantów dla Podmiotów Ekonomii Społecznej: Nabór organizowany jest w ramach projektu „MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” Działanie 9.3 Wsparcie ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie MOWES: http://www.es.malopolska.pl/aktualnosci/article/iii-nabor-wnioskow-o-p-2/

Wnioski o dofinansowanie inicjatywy należy składać w godzinach od 9.00 do 13.00 w Punktach Coworkingu Społecznego, tj.:

 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
  32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5, tel. 32 623 06 35 lub 697 089 224
 • Spółdzielnia Socjalna „OPOKA”
  32-300 Olkusz, ul. Floriańska 2, tel. 32 307 02 67

lub za pośrednictwem poczty na adres:

 • Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A.
  32-500 Chrzanów, ul. Grunwaldzka 5

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie, zawierającej dane wnioskodawcy, z dopiskiem „III/GR/MOWES/MZ”.

Szczegółowa procedura naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego znajduje się w §6 Regulaminu udzielania wsparcia finansowego w formie grantów dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej w zakresie wsparcia dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej.

W razie pytań prosimy o kontakt z przedstawicielami Agencji Rozwoju Małopolski Zachodniej S.A., tel. 32 623 06 35 lub 697 089 224.

Konkurs odbywa się w ramach projektu „MOWES - Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” nr RPMP.09.03.00-12-0049/16 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego


LOGO

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: MOWES
Miejsce: Chrzanów, Grunwaldzka,
Data wydarzenia: od 2018-10-01 do 2018-10-15
Organizator:

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej

Adres:

Rakowicka 10b lok. 10, 31-511 Kraków, woj. MA

Tel.:

12 423 76 05

Faks:

12 423 76 03

E-mail:

biuro@fundacja.e-gap.pl

Www:

http://www.fundacja.e-gap.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • ekonomia społeczna
 • zwierzęta