Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Działania na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-09-19, 11:22
archiwalne
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w sferze działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultury mniejszości narodowych i etnicznych w 2018 r. Termin składania ofert mija 10 października 2018 r.

Cel konkursu

Wspieranie działań na rzecz zachowania wielokulturowości regionu oraz kultur mniejszości narodowych i etnicznych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W ramach konkursu zostaną wsparte projekty które:

 • umożliwiają mieszkańcom województwa poznanie kultury, tradycji i dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych regionu,
 • wspierają zachowanie dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych,
 • wykorzystują kreatywność i zaangażowanie przedstawicieli mniejszości narodowych
  i etnicznych w budowaniu zróżnicowanej oferty kulturalnej w regionie,
 • wykorzystują metody sprzyjające inkluzji społecznej,
 • mobilizują do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
 • promują województwo śląskie jako region wielokulturowy.

Zadania przewidziane do dofinansowania

Projekty wspierające zachowanie kultury i dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych w województwie śląskim.

 1. Pielęgnowanie różnorodności kulturowej regionu i tożsamości zamieszkujących go mniejszości narodowych i etnicznych.
 2. Organizowanie przedsięwzięć upowszechniających kulturę i dziedzictwo kulturowe mniejszości narodowych i etnicznych w regionie.
 3. Promocja województwa śląskiego jako regionu wielokulturowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data wydarzenia: od 2018-09-19 do 2018-10-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • edukacja kulturalna
 • kultura
 • mniejszości narodowe i etniczne
 • sztuka
 • wielokulturowość