Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-09-05, 16:08
Do 28 września 2018 r. można składać wnioski w otwartym konkursie ofert nr 13/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2018-2020: Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Komunikat z dnia 05.09.2018 r. – stan środków w otwartym konkursie ofert nr 13/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2018-2020 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą: Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

Oferty należy składać elektronicznie za pomocą „Generatora ofert” oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną do dnia 28 września 2018 r. – do godz. 14.00.

Przed złożeniem oferty proszę się zapoznać z Regulaminem konkursu nr 13/2018 oraz Procedurami zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczonymi na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl zakładka tematyczna „otwarte konkursy ofert/2018/ogłoszenia konkursowe” oraz zakładka „akty prawne/akty wewnętrzne”.

Stan środków z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w otwartym konkursie ofert nr 13/2018 - które pozostały do wykorzystania na dzień 5.09.2018 r. wynosi 40 528,23 zł.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Data wydarzenia: od 2018-09-05 do 2018-09-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • konkursy interdyscyplinarne