Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania publicznego w dziedzinie kultury fizycznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-09-03, 13:53
archiwalne
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej w roku 2018 (doposażenie w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową). Termin składania ofert mija 20 września 2018 r.

Cel konkursu.

Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacji pozarządowej lub innemu podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego do realizacji zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej, określonego w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018” w § 6 ust. 8 w dziale „Kultura fizyczna i sport” pkt. 5) „działania na rzecz poprawy i rozwoju bazy sportowej: wspieranie działań mających na celu poprawę i rozwój bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego”.

W konkursie zostanie wybrane zadanie publiczne zmierzające do poprawy i rozwoju bazy sportowej na terenie województwa wielkopolskiego spełniającej ważną rolę dla mieszkańców Wielkopolski.

Priorytetowo będą traktowane zadania publiczne polegające na doposażeniu w sprzęt sportowy i specjalistyczną odzież sportową organizacji pozarządowych uczestniczących w Państwowym Systemie Sportu Młodzieżowego i prowadzących na terenie województwa wielkopolskiego działalność w zakresie szkolenia sportowego w kategorii junior młodszy w dyscyplinach objętych Ogólnopolską Olimpiadą Młodzieży (w sportach zimowych, halowych i letnich), zmierzające do poprawy bazy sprzętowej służącej usprawnieniu organizacji oraz optymalizacji procesu szkolenia w ww. dyscyplinach, a w szczególności do:

- upowszechniania kultury fizycznej i aktywności fizycznej, w tym poprawy sprawności fizycznej i poziomu wyszkolenia, a przez to poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo,

- zagospodarowania czasu wolnego oraz zaspokojenia potrzeb ruchowych młodzieży poprzez udział w szkoleniu sportowym i rywalizacji w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (w sportach zimowych, halowych i letnich),

- zmierzające do wykorzystania infrastruktury sportowej na potrzeby efektywnego szkolenia młodzieży w kategorii junior młodszy,

- działalności na rzecz integracji młodzieży uzdolnionej sportowo poprzez współzawodnictwo.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Data wydarzenia: od 2018-09-03 do 2018-09-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • sport, wypoczynek