Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych - II nabór

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-09-03, 12:59
archiwalne
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych dotyczącej ich rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. Termin składania ofert mija 14 września 2018 r.

Celem konkursu ofert jest wyłonienie i wsparcie projektów dotyczących działalności na rzecz osób niepełnosprawnych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Celem realizacji zadań jest pobudzanie aktywności zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz wspieranie ich niezależności, zaradności osobistej i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie zadań:

A. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

B. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

C. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

D. świadczenie usług wspierających, które mają na celu umożliwienie lub wspomaganie niezależnego życia osób niepełnosprawnych, w szczególności usług asystencji osobistej.

Oferty w II naborze w ramach ww. konkursu należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do dnia 14 września 2018 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna

ul. Walońska 3-5, parter

50-413 Wrocław

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Data wydarzenia: od 2018-09-03 do 2018-09-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • integracja społeczna
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna