Przejdź do treści głównej

Podkarpacie. Konkurs „Zacznij działać! Przyłącz się!”

autor(ka): Dorota Zielińska
2018-08-20, 14:40
archiwalne
Stowarzyszenie PRO CARPATHIA zaprasza do konkursu pn. „Zacznij działać! Przyłącz się!” w ramach programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH na lata 2014-2020. Zaproszenie jest skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych z terytorium województwa podkarpackiego, posiadających osobowość prawną, które mają pomysły na działania w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, wymagające wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.

KONKURS NA DOFINANSOWANIE INICJATYW

Stowarzyszenie PRO CARPATHIA zaprasza do konkursu pn. „Zacznij działać! Przyłącz się!” w ramach programu FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH na lata 2014-2020.

Zaproszenie jest skierowane jest do wszystkich organizacji pozarządowych z terytorium województwa podkarpackiego, posiadających osobowość prawną, które mają pomysły na działania w skali lokalnej, lecz brak im środków finansowych, wymagające wsparcia merytorycznego i organizacyjnego.

O udział w konkursie ubiegać się mogą wyłącznie partnerstwa, złożone z:

  • Lidera Partnerstwa - organizacji silniejszej, rozpoznawalnej lokalnie, ale wymagającej wsparcia, posiadającej niewielkie doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, oraz
  • co najmniej 3 Partnerów - słabych organizacji o bardzo ograniczonym potencjale, nieaktywnych. Budżet Partnera za ostatni rok nie powinien przekraczać 30 tys. PLN
  • Preferowane będą inicjatywy angażujące innych lokalnych partnerów: samorząd i/lub przedsiębiorców, mieszkańców.

Termin składania zgłoszeń: 09/09/2018

Okres realizacji inicjatyw: do 10 grudnia 2018

Ilość inicjatyw przewidzianych do dofinansowania w projekcie: 15

Budżet na 1 inicjatywę: ok. 4000 PLN 4000 PLN, w tym 3400 PLN to wartość dofinansowania, a 600 PLN stanowi wkład własny w postaci wkładu osobowego – wolontariatu (20 godz. x 30 PLN).

Nie przekazujemy kwoty 3400 PLN, lecz opłacamy faktury/rachunki związane z inicjatywą.

Korzyści wynikające z przystąpienia do konkursu: bezpłatne szkolenia, doradztwo, konsultacje, wsparcie na każdym etapie realizacji projektu oraz sfinansowanie inicjatywy związanej ze 100-leciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

UWAGA! Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1) prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem konkursu.

Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu 17 850 01 88

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy odesłać do dnia 09/09/2018 r.

  • pocztą elektroniczną na adres: ,
  • pocztą tradycyjną (liczy się data stempla)
  • bądź dostarczyć osobiście do biura Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”

ul. Rynek 16/1, 35-064 Rzeszów

z dopiskiem „FIO 2018”

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 września br. Lista zakwalifikowanych inicjatyw zostanie opublikowana na stronie internetowej www.procarpathia.pl, a poszczególne organizacje otrzymają potwierdzenie zakwalifikowania.

Link do strony z naborem, gdzie można znaleźć więcej informacji: www.procarpathia.pl w zakładce FIO „Zacznij działać! Przyłącz się”.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"
Data wydarzenia: od 2018-08-20 do 2018-09-09
Organizator:

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia"

Adres:

Rynek 16 1, 35-064 Rzeszów, woj. PK

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • fundusze, fundraising, finansowanie
  • rozwój lokalny