Przejdź do treści głównej

Aktywni studenci - szansa na stypendium!

autor(ka): Wioletta Anuszkiewicz
2018-08-07, 10:04
archiwalne
Studencie: mieszkasz na terenie powiatu gołdapskiego, Twoja rodzina ma niskie dochody, osiągasz wysokie wyniki w nauce, masz osiągnięcia pozaszkolne lub/i udokumentowaną działalność społeczną, działasz jako wolontariusz, te stypendium jest dla Ciebie!

Stypendia przeznaczone są dla studentów dziennych szkół wyższych, pochodzących z terenu powiatu gołdapskiego. Przy przydzielaniu stypendiów będą brane pod uwagę: sytuacja materialna, wyniki w nauce, osiągniecia pozaszkolne i działalność społeczna. Stypendia przyznawane przez Gołdapski Fundusz Lokalny są stypendiami rozwojowymi. Wspieramy tych, którzy mają osiągnięcia poza szkołą czy uczelnią w różnych dziedzinach życia społecznego (nauka, sport, kultura, media), którzy osiągają sukcesy w różnych olimpiadach, konkursach, angażują się w działania społeczne, pracują, jako wolontariusze na rzecz innych.

W ramach programu zostaną przyznane stypendia w wysokości 380 zł miesięcznie w okresie od października 2018 do czerwca 2019.

Formularze wniosków oraz zasady przyznawania stypendiów dostępne na stronie: funduszgoldap.pl

Dodatkowe informacje można uzyskać mailowo pisząc na adres:

Wnioski w formie papierowej przyjmujemy do 24 sierpnia 2018 r., do godz. 15:00 (decyduje data wpływu do GFL) pod adresem: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny, ul. Wolności 11, 19-500 Gołdap, dodatkowo jedynie formularz wniosku w formie edytowalnej należy przesłać ww. terminie na adres:

Głównymi fundatorami stypendiów są: Gmina Gołdap, Powiat Gołdapski, Gmina Dubeninki, Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny i osoby prywatne.


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Loklany
Miejsce: Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Loklany, Wolności 11, 19-500 Gołdap, woj. Warmińsko-Mazurskie
Data wydarzenia: od 2018-08-06 do 2018-08-24
Organizator:

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny

Adres:

Wolności 11, 19-500 Gołdap, woj. WN

Tel.:

511-128-606, 508-118-968

Faks:

-

E-mail:

gofund@wp.pl

Www:

http://www.funduszgoldap.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • młodzież