Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Ewaluacja i działania całoroczne strategii rozwoju współpracy ngo i miasta Wrocławia, w tym ekonomia społeczna

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-08-06, 17:36
archiwalne
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Ewaluacja i działania całoroczne strategii rozwoju współpracy ngo i miasta Wrocławia, w tym ekonomia społeczna. Termin składania ofert mija 30 sierpnia 2018 r.

Zadanie będzie polegało na realizacji Celów (2.1 – 2.7) i Kierunków Działań (3.1 – 3.8) zapisanych w Strategii http://uchwaly.um.wroc.pl/uchwala.aspx?numer=LI/1208/18 ze szczególnym
uwzględnieniem następujących elementów:
- zbudowanie sieci współpracy organizacji pozarządowych (dalej NGO) odpowiedzialnych za realizację celów i działań zapisanych w Strategii;
- włączenie wrocławskich NGO do współpracy przy realizacji działań zapisanych w Strategii;
- uruchomienie wewnątrzsektorowych i międzysektorowych partnerstw branżowych;
- budowanie zaufania i partnerstwa poprzez integrację wewnątrz i międzysektorową m.in. osób reprezentujących wrocławskie NGO, Urząd Miejski Wrocławia, przedstawicieli władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław, biznesu;
- promowanie Strategii we Wrocławiu oraz poza nim;
- propagowanie idei integracji wrocławskich NGO oraz wzmacnianie procesu federalizacji wrocławskich NGO;
- rozwijanie i monitoring współpracy Miasta Wrocławia z NGO;
- monitoring i ewaluacja procesu wdrażania Strategii;
- organizowanie tematycznych spotkań, wydarzeń, debat o społecznych wyzwaniach Wrocławia z udziałem w szczególności wrocławskich NGO oraz kluczowych dla danego obszaru przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław;
- zwiększenie świadomości wśród przedstawicieli Urzędu Miejskiego Wrocławia, władz lokalnych, jednostek pomocniczych i organizacyjnych Gminy Wrocław i NGO na temat zasad i form współpracy międzysektorowej.

Podczas realizacji ww. działań należy osiągnąć m.in. następujące rezultaty w ramach wdrażania Strategii:
• liczba NGO tworzących sieć współpracy (realizatorów) odpowiedzialnych za wdrożenie działań Strategii w projekcie – min. 11;
• minimalna liczba uczestników zadania - 100 przedstawicieli z co najmniej 50 organizacji pozarządowych oraz instytucji sektora administracji publicznej ;
• objęcie działaniami informacyjnymi i promocyjnymi co najmniej 500 osób;
• liczba spotkań np. z NGO, z JST (grupowych/indywidualnych) – min. 40/rok (z wyłączeniem 2018 – min.10);
• realizacja działań ze Strategii – min. 15;
• liczba uruchomionych grup branżowych – min. 3;
• opracowanie koncepcji ewaluacji wdrażania Strategii – 1;
• opracowanie pakietu informacyjnego dla NGO – 1
• liczba diagnoz i analiz dotyczących poszczególnych działań ze Strategii – min. 5;
• analiza doświadczeń, metod i rozwiązań poprzez wizyty studyjne - min. 1 krajowa i 1 zagraniczna.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Wrocławia
Data wydarzenia: od 2018-08-06 do 2018-08-30
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • dialog społeczny, społeczeństwo obywatelskie
  • ekonomia społeczna
  • ewaluacja
  • współpraca z administracją