Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym - II edycja”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-08-06, 15:16
archiwalne
Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia publicznego w 2018 roku pod nazwą: „Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym - II edycja”. Termin składania ofert mija 22 sierpnia 2018 r.

Celem konkursu jest promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym mieszkańców województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem:

 • dzieci i młodzieży,
 • osób pracujących,
 • osób w wieku senioralnym,
 • kobiet ze zdiagnozowanym rakiem piersi.

Powyższy cel realizowany będzie poprzez następujące działania:

 1. upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu;
 2. wzmocnienie i ochrona zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktyka i wczesne wykrywanie depresji oraz zaburzeń zachowania mogących doprowadzić do zaburzeń psychicznych, uzależnień lub być ich objawami;
 3. wzmocnienie zdrowia psychicznego osób pracujących w zakresie radzenia sobie ze stresem, profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji oraz umiejętności zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym;
 4. wzmocnienie zdrowia psychicznego osób z grupy zagrożonej zaburzeniami depresyjnymi oraz myślami suicydalnymi;
 5. utrzymanie w aktywności osób w wieku senioralnym;
 6. łagodzenie problemów dotyczących zdrowia psychicznego kobiet ze zdiagnozowanym rakiem piersi.

Tematyka konkursu wynika z realizowanego przez Województwo Śląskie „Śląskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013-2020” oraz podjętej przez Sejmik Województwa Śląskiego uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2018 Rokiem Profilaktyki Raka Piersi.

Wskazane w konkursie tematy wpisują się także w następujące cele Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020:

Cel strategiczny: Wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w zdrowiu.

Cel operacyjny 3: Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Data wydarzenia: od 2018-08-06 do 2018-08-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • dzieci
 • edukacja zdrowotna
 • kobiety
 • młodzież
 • ochrona zdrowia
 • seniorzy