Przejdź do treści głównej

Łódź. Konkurs dotacyjny: Prowadzenie działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych - regranting

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-08-06, 11:46
archiwalne
Prezydent Miasta Łodzi ogłosiła otwarty konkurs ofert i powołaniu Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego polegającego na prowadzeniu działań w zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych, w formie regrantingu. Termin składania ofert mija 23 sierpnia 2018 r.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, które Miasto ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, a także termin realizacji zadania.

Prowadzenie działań w z zakresie promowania wolontariatu i pomocy sąsiedzkiej oraz aktywizacji społecznej osób starszych, w formie regrantingu, w tym w szczególności:

 1. promowanie oraz rozwój wolontariatu i samopomocy sąsiedzkiej;
 2. podnoszenie poziomu świadomości społecznej i rozwijanie wrażliwości na potrzeby osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;
 3. działania służące aktywizacji oraz włączaniu społecznemu osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem osób samotnych lub mających problemy w poruszaniu się;
 4. szeroko pojęta edukacja osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji zdrowotnej;
 5. aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową;
 6. aktywność sportowo-rekreacyjna osób starszych;
 7. organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze integracyjnym;

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 150 000,00 zł.

Termin realizacji zadania - od dnia podpisania umowy, nie później niż do 14 grudnia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Łodzi
Data wydarzenia: od 2018-08-06 do 2018-08-23
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • aktywność obywatelska
 • integracja społeczna
 • polityka społeczna
 • regranting
 • seniorzy
 • wolontariat
 • wspólnoty i społeczności lokalne