Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-08-06, 11:36
archiwalne
Prezydent Miasta Lublin ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2018 r.

Cel konkursu:

Konkurs ma na celu wybór ofert i zlecenie w formie wspierania realizacji zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej podejmowanych na rzecz poprawy kondycji fizycznej mieszkańców miasta, zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez kluby i stowarzyszenia sportowe, podnoszenia poziomu życia mieszkańców miasta poprzez stwarzanie warunków do aktywności fizycznej.

Rodzaj zadania:

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.

Tytuł zadania publicznego:

Organizacja Amatorskich Mistrzostwa Lublina.

Na realizację zadania publicznego przeznaczono środki w wysokości: w roku

2018 – 50.000 zł i w roku 2019 – 40.000 zł.

Termin składania ofert upływa 24 sierpnia 2018 r. o godzinie 12.00.

Oferty należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” udostępnionej na stronie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej, po wydrukowaniu z platformy Witkac. Oferty wydrukowane należy składać osobiście w sekretariacie Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin 20-609 Lublin, ul. Filaretów 44, pok. 206, w godzinach 7.30– 15.30 lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Wydziału Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Lublina
Data wydarzenia: od 2018-08-06 do 2018-08-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • sport, wypoczynek