Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej – ul. Kołłątaja

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-08-03, 15:01
archiwalne
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej – ul. Kołłątaja. Termin składania ofert mija 24 sierpnia 2018 r.

Zadanie polegać ma na:
1. Prowadzeniu Centrum Aktywności Lokalnej ul. Kołłątaja
2. Wspieraniu organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (poza wspieraniem ich działalności gospodarczej) działających na terenie Gminy Wrocław m.in. poprzez:
- udostępnianie adresu siedziby, korespondencyjnego i odbiór przesyłek,
- udostępnianie pomieszczeń do prowadzenia pracy biurowej z dostępem do komputera, Internetu i telefonu,
- udostępnianie pomieszczeń i wyposażenia do prowadzenia zajęć w zakresie aktywności ruchowej.,
- udostępnianie pomieszczeń i wyposażenia do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie kultury, rozrywek umysłowych ( m.in. gier stolikowych, brydża), językowych, sprawności manualnych,
- udostępnianie pomieszczeń i wyposażenia do organizacji spotkań, szkoleń itp,
- organizowanie spotkań informacyjnych w zakresie projektów, zarządzania nimi, pozyskiwania środków, współpracy między podmiotami,
- wymianę informacji i doświadczeń między organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi,
- spotkania integrujące,
3. Adresatami zadania mogą być: organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne i osoby fizyczne potrzebujące wsparcia lokalowego, sprzętowego do działań stałych o małej intensywności (kilka
godzin tygodniowo) i działań doraźnych, a także wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w działaniach na rzecz osób i grup wymagających wsparcia społecznego.
4. Czas pracy Centrum Aktywności Lokalnej ul. Kołłątaja w dni powszednie w godzinach 10 - 18 (w dni wolne od pracy, w okresie wakacyjnym oraz w innych uzasadnionych przypadkach, możliwe jest działanie centrum ).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Wrocławia
Data wydarzenia: od 2018-08-03 do 2018-08-24
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywność lokalna
  • aktywność obywatelska
  • inicjatywy oddolne
  • rozwój lokalny
  • wspólnoty i społeczności lokalne