Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-08-03, 13:43
archiwalne
Wojewoda Łódzki ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji w 2018 r. zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Termin składania ofert mija 7 września 2018 r.

OPIS ZADANIA

Celem zadania publicznego jest poprawa w okresie świątecznym jakości życia osób niepełnosprawnych i dzieci z najuboższych rodzin województwa łódzkiego.

Rodzaj zadania publicznego

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania publicznego

Pomoc świąteczna.

Oferty należy przesłać do dnia 7 września 2018 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału) na adres Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, 90-502 Łódź, ul. Żeromskiego 87, lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (pok. 101) z zachowaniem ww. terminu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Łódzki Urząd Wojewódzki
Data wydarzenia: od 2018-08-03 do 2018-09-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie ubóstwu
  • rodziny