Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: „Rekreacja nad lubuską wodą”

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-08-02, 15:25
archiwalne
Zarząd Województwa Lubuskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego Województwa Lubuskiego w obszarze kultury fizycznej pn. „Rekreacja nad lubuską wodą”. Termin składania ofert mija 22 sierpnia 2018 r.

Ww. zadanie stanowi realizację Programu współpracy Województwa Lubuskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku, w zakresie upowszechniania postaw sportowych, społecznych i zdrowotnych mieszkańców województwa lubuskiego, poprawy ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej.

Na wsparcie przedmiotowego zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy w 2018 roku przeznaczona została kwota 90.000 zł.

Wnioskowana dotacja na realizację zadania w ramach jednej oferty nie może przekroczyć kwoty 30.000 zł brutto oraz nie może stanowić więcej niż 75 % kosztów całkowitych zadania.

Oferty na realizację zadania publicznego należy złożyć do dnia 22 sierpnia 2018 roku w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7 lub w sekretariacie Wydziału Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. O terminie złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego w przypadku ofert wysłanych pocztą lub data wpływu do Urzędu w przypadku ofert złożonych osobiście.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego
Data wydarzenia: od 2018-08-02 do 2018-08-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • rekreacja
  • sport, wypoczynek