Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny w tzw. trybie uproszczonym: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-07-26, 13:12
archiwalne
Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia – Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy, informuje, że przeznacza kwotę w wysokości 5000,00 zł na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w trybie z pominięciem otwartego konkursu ofert, tzw. trybie uproszczonym.

Tryb jest stosowany na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z póź. zm.).

Oferty należy składać elektronicznie za pomocą „Generatora ofert” oraz w wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający sumę kontrolną zgodną z wersją elektroniczną. Przed złożeniem oferty proszę się zapoznać z Procedurami zlecania, realizacji i rozliczania zadań publicznych dofinansowanych z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z informacjami zamieszczonymi na stronie www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl zakładka tematyczna „zlecanie zadań – tryb uproszczony”.

W przypadku pytań i wątpliwości pozostajemy do dyspozycji pod nr tel. 56 652 18 13 oraz pod adresem mailowym: .


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Data wydarzenia: od 2018-07-26 do 2018-08-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka
  • przeciwdziałanie przemocy
  • rodziny