Przejdź do treści głównej

Nabór wniosków grantowych w projekcie „MOWES" Subregion Tarnowski

autor(ka): Joanna Żyła
2018-07-24, 12:05
archiwalne
Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych zaprasza do składania wniosków do Programu Grantowego w ramach Projektu „MOWES – Subregion Tarnowski”, realizowanym w ramach Osi Priorytetowej 9 Region Spójny Społecznie, Działanie 9.3 Wsparcie Ekonomii Społecznej, Typ projektu A (działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej).

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Programie Grantowym Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w Subregionie Tarnowskim (powiat tarnowski, brzeski, dąbrowski i Miasto Tarnów) serdecznie zapraszamy do złożenia wniosku poprzez platformę Omikron, link do platformy poniżej:

https://omikronkonkursy.pl/wnioski/generator1.php?a=28833a67020ab263&&b=71d3a5f9cc7ffaf2c44a2ca306e69c14

Na wnioski podmiotów ekonomii społecznej czekamy do 31.07.2018 do 12:00 (w południe) - termin został przedłużony.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu Grantowego oraz jego załącznikami przed złożeniem wniosku.

CEL KONKURSU

Celem Programu Grantowego rozumianego jako wsparcie finansowe dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej (PES) jest rozwój usług oferowanych przez te podmioty.

Wsparcie w postaci grantów powinno służyć ekonomizowaniu działalności PES i może zostać przeznaczone na przygotowanie/testowanie/wprowadzenie do oferty nowych towarów i/lub usług lub poszerzanie/zmianę zakresu lub sposobu świadczonych usług/poszerzanie asortymentu sprzedawanych produktów i sposobów ich dystrybucji.

Kto może się ubiegać o przyznanie grantu?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o przyznanie środków są istniejące podmioty ekonomii społecznej, mające siedzibę/filię/oddział na terenie miasta Tarnów lub powiatów: dąbrowskim, tarnowskim, brzeskim.

UWAGA! Podmiot zainteresowany ubieganiem się o przyznanie środków w ramach Programu Grantowego jest zobowiązany do spotkania z doradcą kluczowym Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w celu opracowania lub modyfikacji Indywidualnego Programu Rozwoju Organizacji przed przystąpieniem do konkursu. Więcej informacji: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych oraz Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego.

Zapraszamy do kontaktu z nami!

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych,

ul. Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków

Joanna Żyła, Konsultant ds. animacji i wspierania inicjatyw lokalnych

Tel. 12 349 06 57

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

ul. Św. Anny 5 (II piętro), 33-100 Tarnów

tel. 14 307 01 31


Pliki do pobrania

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych
Data wydarzenia: od 2018-07-24 do 2018-07-31
Organizator:

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Adres:

Dolnych Młynów 7/6, 31-124 Kraków, woj. MA

Tel.:

12 349 06 57

Faks:

12 349 06 57

E-mail:

biuro@mila.org.pl

Www:

http://www.mila.org.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • ekonomizacja
  • przedsiębiorczość
  • wspieranie przedsiębiorczości