Przejdź do treści głównej

II konkurs dotacyjny: Realizacja zadań publicznych w 2018 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-07-17, 10:51
archiwalne
Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił II otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2018 roku z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Termin składania ofert mija 2 sierpnia 2018 r.

Zadania, których dotyczy konkurs:

Zadanie 1.

Wspieranie działań na rzecz ograniczenia liczby kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu.

Zadanie 2.

Organizowanie i realizacja działań na rzecz zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Zadanie 3.

Wpieranie programów rehabilitacji osób po odbytym leczeniu oraz ich rodzin.

Zadanie 4.

Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych, współuzależnionych i dorosłych dzieci alkoholików.

Zadanie 5.

Pomoc psychologiczno-terapeutyczna dla Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z problemem alkoholowym.

Kwota dotacji w roku 2018 na realizację zadań z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach II otwartego konkursu ofert wynosi 87 320,00 zł.

Kompletne oferty należy składać w zaklejonych i opieczętowanych kopertach w sekretariacie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce Budynek C2, III piętro pok. 311 lub za pośrednictwem poczty nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia ukazania się ostatniego ogłoszenia.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego
Data wydarzenia: od 2018-07-17 do 2018-08-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • osoby uzależnione
  • polityka społeczna
  • problemy społeczne, uzależnienia, profilaktyka