Przejdź do treści głównej

Dotacje na miejsca pracy w przedsiębiorstwach społecznych

autor(ka): Aneta Szmigiero
2018-07-02, 10:22
archiwalne
Dotacje na miejsca pracy
Rekrutacja na miejsca pracy w nowych i istniejących przedsiębiorstwach społecznych, projekt Łódzki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej. Dotacje na miejsca pracy.

Do 6 lipca 2018 roku Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My" prowadzi nabór formularzy osób oraz podmiotów które chcą utworzyć nowe miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej poprzez:

  • utworzenie nowych miejsc pracy w istniejącym PS,
  • przekształcenie podmiotu ekonomii społecznej (stowarzyszenia, fundacji, spółdzielni socjalnej, spółki not for profit) w PS,
  • utworzenie nowego PS.

W wyniku naboru wyłonione zostaną osoby i podmioty, które będą mogły skorzystać z bezpłatnego wsparcia doradczego (doradztwo biznesowe, księgowe oraz prawne) w zakresie utworzenia nowego PS i/lub przygotowania biznesplanu. Ocena biznesplanu będzie podstawą do decyzji o tym, czy nowe/istniejące PS otrzyma wsparcie finansowe i szkoleniowo-doradcze na utworzenie miejsc pracy i pierwsze miesiące działalności.

Wsparcie w postaci dotacji mogą otrzymać osoby zamieszkujące oraz podmioty zarejestrowane na terenie miasta Łodzi.

Formularz rekrutacyjny wraz z załącznikami należy przesłać do 6 lipca 2018 r. do godz. 16:00 na adres:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja – Ty – My”

ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73,

90 – 558 Łódź

Uwaga: liczy się data wpływu, a nie stempla pocztowego.

Dokumenty można także złożyć osobiście w Biurze Projektu (adres jak powyżej), do 6 lipca 2018 r. do godz. 16:00.

Osobom i podmiotom zainteresowanym skorzystaniem ze wsparcia na utworzenie nowego miejsca pracy oferujemy bezpłatne doradztwo, w tym biznesowe, w zakresie przygotowania formularza rekrutacyjnego. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

Doradca dla os. indywidualnych, grup inicjatywnych oraz podmiotów przekształcających się: Małgorzata Wlaźlak, , tel 500 78 10 76

Doradca biznesowy dla Przedsiębiorstw Społecznych:Agnieszka Sobczak, , tel 796 14 14 40.

Doradca dla os. indywidualnych, grup inicjatywnych oraz podmiotów przekształcających się: Anna Niedźwiedź, , tel 796 14 14 40 .

Oprócz wsparcia finansowego możesz otrzymać profesjonalne wsparcie doradcze prawne, biznesowe, księgowe oraz coaching! Wszystko dostosowanie do indywidualnie zdiagnozowanych potrzeb.

Regulamin rekrutacji, formularze rekrutacyjne, oraz wiecej informacji na naszej stronie


Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

Źródło: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"
Miejsce: Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My", ul. 28 Pulku Stzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź,
Data wydarzenia: od 2018-07-02 do 2018-07-06
Organizator:

Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne "Ja-Ty-My"

Adres:

28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73, 90-558 Łódź, woj. LD

Tel.:

796 141 440

E-mail:

biuro@wsparciespoleczne.pl

Www:

http://www.wsparciespoleczne.pl 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekonomia, rynek pracy
  • ekonomia społeczna
  • przedsiębiorczość
  • wspieranie przedsiębiorczości