Przejdź do treści głównej

Konkurs UOKiK: Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów przez organizacje konsumenckie

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-22, 17:00
archiwalne
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie. Termin składania ofert mija 16 lipca 2018 r.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dalej: UOKiK) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w roku 2018 w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje konsumenckie, o których mowa w art. 4 pkt 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 798 i 650), oraz zaprasza do składania ofert.

Celem konkursu jest wybór projektów dotyczących ochrony konsumentów, w szczególności – informacyjnych, edukacyjnych, dotyczących pomocy prawnej i procesowej na każdym etapie sporu konsumenckiego (w szczególności adresowanej do osób dotkniętych nieuczciwymi praktykami rynkowymi w zakresie sprzedaży produktów finansowych – polisolokat, kredytów w walucie obcej - i obligacji korporacyjnych), które będą uzupełniały, wspierały i wzmacniały istniejący system ochrony konsumentów.

Wyłonione projekty muszą zostać zrealizowane do końca 2018 r.

Celem konkursu jest również otwarcie nowych pól współpracy z organizacjami pozarządowymi, których cele statutowe obejmują ochronę konsumentów – także tymi, które dotąd nie współpracowały z UOKiK, wspieranie innowacyjnego podejścia do ochrony konsumentów i dotarcie do wrażliwych grup konsumentów.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 16 lipca 2018 roku do godz. 10:00 w Kancelarii Ogólnej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przy placu Powstańców Warszawy 1 w Warszawie (liczy się data wpływu do kancelarii)

lub przesłać pocztą na adres:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa (Kancelaria Ogólna)

(liczy się data wpływu do kancelarii)

Szczegółowe informacje i niezbędne dokumenty znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
Data wydarzenia: od 2018-06-22 do 2018-07-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • edukacja
  • edukacja ekonomiczna
  • konsumenci
  • polityka społeczna
  • poradnictwo obywatelskie