Przejdź do treści głównej

Konkurs PWER: Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-22, 12:21
archiwalne
Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosił konkurs na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER - Działanie 2.5 Skuteczna Pomoc Społeczna.

Konkurs ma na celu wyłonienie ośrodków pomocy społecznej, w których nastąpi wdrożenie usprawnień organizacyjnych polegających na oddzieleniu pracy administracyjnej od pracy socjalnej oraz usług socjalnych.

Wnioskodawcą w projekcie może być wyłącznie ośrodek pomocy społecznej.

Alokacja na konkurs wynosi 44 564 317,74 zł.

Niniejszy konkurs ma formę konkursu otwartego. Wnioski o dofinansowanie realizacji projektu będą przyjmowane od dnia 01.07.2018 r. Termin zakończenia naboru wniosków w ramach I rundy kończy się w dn. 31.08.2018 r. (godz. 12.00).

Więcej informacji na temat konkursu, w tym regulamin konkursu wraz z załącznikami, znajduje się na stronach internetowych: www.efs.mrpips.gov.pl.

Szczegółowe linki: https://efs.mrpips.gov.pl/skorzystaj/nabory/konkurs-nr-powr.02.05.00-ip.03-00-01918

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego wysyłając pytanie na adres mailowy:

,

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie w przedmiotowym konkursie!


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Data wydarzenia: od 2018-07-01 do 2018-08-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • polityka społeczna