Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-19, 11:30
archiwalne
Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego, z zakresu działalności wspomagającej realizację zadania z dziedziny ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2018. Oferty należy składać do 11 lipca 2018 r.

Tytuł zadania publicznego: „Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej”.

Oferty należy składać w terminie do 11 lipca 2018 roku do godz. 15:30 osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w sekretariacie Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w pokoju 564 przy Al. Niepodległości 34 w Poznaniu /kod pocztowy 61 - 714/.

O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty do siedziby Departamentu (nie decyduje data stempla pocztowego).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Data wydarzenia: od 2018-06-19 do 2018-07-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • ekologia, środowisko
  • ochrona przyrody
  • zwierzęta