Przejdź do treści głównej

Toruń. Konkurs dotacyjny: Przedsięwzięcia rewitalizacyjne

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-18, 17:09
archiwalne
Prezydent Miasta Torunia ogłosił otwarty konkurs ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań gminy w roku 2018 w zakresie przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarze rewitalizacji (Bydgoskiego Przedmieścia, Podgórza i Starego Miasta). Termin składania ofert upływa 18 lipca 2018 r.

Zadania, o których mowa wyżej mogą być wykonane poprzez

Realizację inicjatyw z zakresu:

aktywizacji i integracji społecznej, aktywizacji zawodowej, zdobywania nowych kompetencji i umiejętności, budowania więzi międzypokoleniowej, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, tworzenia nowej oferty spędzania czasu wolnego, szerzenia dobrych praktyk, dzielenia się wiedzą, budowania tożsamości lokalnej i współodpowiedzialności za przestrzeń, życia i funkcjonowania mieszkańców, edukacji, aktywności ruchowej, przeciwdziałaniauz ależnieniom i innych.

Zakres należy dopasować do głównych problemów społecznych obszaru rewitalizacji (zgodnie ze sporządzoną diagnozą), należą do nich:

 • zaawansowanie procesu starzenia się społeczeństwa,
 • niedostateczna samowystarczalność ekonomiczna ludności w gospodarstwach domowych,
 • wysoka liczba bezrobotnych kobiet,
 • niestabilna sytuacja mieszkaniowa i ekonomiczna mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Diagnoza miasta Torunia dostępna jest na stronie http://www.rewitalizacja.torun.pl/wp-content/uploads/2017/03/Diagnoza.pdf

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Miasta Torunia
Data wydarzenia: od 2018-06-18 do 2018-07-18
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

 • aktywizacja
 • aktywność lokalna
 • integracja społeczna
 • osoby bezrobotne
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • rewitalizacja
 • rozwój lokalny
 • seniorzy
 • wspólnoty i społeczności lokalne