Przejdź do treści głównej

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania publicznego z obszaru polityki społecznej

autor(ka): opr. MM, ngo.pl
2018-06-13, 17:35
archiwalne
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów niepublicznych na powierzenie realizacji zadania publicznego z obszaru polityki społecznej. Nabór ofert trwa do 4 lipca 2018 r.

Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na jego realizację:

Wdrożenie innowacyjnej formy wsparcia pracodawców pn. „Asystent pracodawcy”, I etap – realizacja w min. 2 powiatach.

Kwota dotacji: 120 000,00 zł słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych, zero groszy

Nabór ofert trwa do 4 lipca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Nabór wniosków dotyczących udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust 3 w pracach komisji oceniającej oferty złożone w przedmiotowym konkursie trwa do 27 czerwca 2018 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Data wydarzenia: od 2018-06-13 do 2018-07-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • aktywizacja
  • aktywizacja zawodowa
  • osoby z niepełnosprawnościami
  • polityka społeczna
  • przeciwdziałanie bezrobociu